Ing. František Elis - daňová kancelář 

Daňový poradce zapsaný  v seznamu daňových poradců ČR pod evidenčním číslem 0056.

Držitel koncese na oceňování majetku pro podnik, specializující se na oceňování lékařských praxí a daňové poradenství jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího.

 Osvědčení a koncese

<< 1 | 2