Publikační činnost

Informace pro lékařské praxe: www.infolekar.cz

časopis Medical Tribune

publikace PROVOZOVÁNÍ A PŘEVOD LÉKAŘSKÉ PRAXE

Publikace je zpracována dle právního stavu k 1.1.2012.

 

    

publikace PŘEVOD A PROVOZOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PRAXE

(vyšlo jako příloha časopisu Informace pro lékařské praxe)

Publikace je zpracována dle právního stavu k 1.1.2017