Transformace FO na PO

Transformace fyzické osoby na právnickou osobu:


Zajišťujeme komplexní služby při transformacích lékařských praxí, provozovaných formou Fyzické osoby na obchodní společnost (s.r.o.).


1. Postup transformace:

 • Založení s.r.o.
 • Žádost o schválení provozního řádu a zajištění rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice o schválení provozního řádu (vč. návrhu nového provozního řádu či úpravy stávajícího provozního řádu).
 • Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotných služeb (vč. zpracování všech povinných příloh k žádosti) - nový poskytovatel (s.r.o.)
 • Žádost o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, (popř. Žádost o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení) - stávající poskytovatel (FO).
 • Žádost o převod smluv se zdravotními pojišťovnami (vč. zpracování povinných příloh k žádosti).
 • Změna zápisu v obchodním rejstříku - zápis předmětu podnikání (poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů).
 • Zápis do evidence skutečných majitelů.

2. Časová náročnost:

 • Celková časová náročnost je ovlivněna zejména správními lhůtami.
 • Proces transformace bude ukončen nejpozději do 6 kalendářních měsíců od založení s.r.o.

3. Cena za zpracování:

Celková cena za realizace transformace činí 50 000,- Kč

Součástí ceny jsou i náklady spojené s procesem transformace:

 • Založení s.r.o.                            odměna notáře
 • Žádost o udělení oprávnění       správní poplatek
 • Žádost o odejmutí oprávnění     správní poplatek
 • Živnostenský list                        správní poplatek
 • Změna zápisu v OR                   správní poplatek
 • Ověřování listin                          poplatky za ověření

Součástí ceny není základní kapitál společnosti.


Nad rámec transformace můžeme zpracovat či aktualizovat pracovně právní záležitosti, tj. pracovní smlouvy pro lékaře a sestru, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce - cena dohodou.